PONÚKAME

ROMAKO, s.r.o.
Hľadáme paličov živnostníkov. Zašlite kontakt na romako@stonline.sk , alebo zavolajte na + 421 903 64 64 76. Ďakujeme.

PREDMET ČINNOSTI:

- nakladanie s kovovým odpadom

- likvidácia strojov, zariadení a objektov

- nakladanie s nebezpečným odpadom

- vnútroštatna a medzinárodná nákladna doprava

- obchodovanie s hútnymi materiálmi